ผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2013
ปรับปรุง 10/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 266223
Page Views 297721
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
4 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
7 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
11 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
13 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
14 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
15 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
17 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
19 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
27 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
34 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
36 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
37 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
38 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
41 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
45 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
48 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
49 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
52 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
58 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
59 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา&โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน 056-621575
60 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
61 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
62 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
63 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
67 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
68 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ (056) 654071
69 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
78 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
79 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
80 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
88 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
89 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
90 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0894614699
92 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
93 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
94 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
95 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
96 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
97 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก
98 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก
99 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
100 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
101 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
102 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
105 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
107 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
108 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
109 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
112 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
113 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
115 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
116 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
117 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
119 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก
120 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
121 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
122 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
123 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
124 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
125 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
126 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
127 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
128 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
129 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
130 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
131 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
133 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
134 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
139 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
141 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
143 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
144 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
145 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
146 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
147 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) โพทะเล
148 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
149 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล (056) 667254
150 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
151 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
152 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย(โสภณวิทยาคาร) ทุ่งน้อย โพทะเล
153 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
154 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
156 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
157 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056-669215
158 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
159 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
160 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
161 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
162 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
163 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
164 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
165 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
166 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล
167 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
168 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
170 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
171 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
172 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล (056) 669201
173 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
174 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล
175 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
176 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
177 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
178 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
179 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056840368
180 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
181 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056681506
182 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
183 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล (056) 681178