กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัคษนาพร มีบัณฑิต
ครู คศ.2

นางอุลัยวรรณ สังข์เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0