ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาการโพทะเล 03 ได้ลงหนังสือพิมพ์
วันที่11 มี.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ สานนโยบาย สพป.พิจิตร เขต 2” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558 โยมีนายสุวโรจน์ ทนินวัฒน์ ผูบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03 เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดงาน“มหกรรมวิชาการ สานนโยบาย สพป.พิจิตร เขต 2” เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของ สพป.พิจิตร เขต 2 สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ วางแผน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ค้นหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03 มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมงาน“มหกรรมวิชาการ สานนโยบาย สพป.พิจิตร เขต 2” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558ประกอบด้วย นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03 จำนวน 14 โรงเรียน กำหนดจักงาน 1 วัน คือวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ อ.โทะเล จ.พิจิตร
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,13:24   อ่าน 1041 ครั้ง