ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป.พจ .2 ผสานตำรวจท้องที่ร่วมให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พจ.2) จัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยมีวิทยากร คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร(สภ.)โพทะเล จ.พิจิตร มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2560,21:07   อ่าน 581 ครั้ง