ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
หมู่ที่ 5   ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ (056) 667254


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :